Get Adobe Flash player

uj magyarorszag

 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/1 KMR pályázat

TÁMOP 3.1.4.08/1-2009-0014 reg. szám

Kedves Szülők!

2009 szeptemberétől óvodánk két csoportjában a 3-as Őzike és a 6-os Maci csoportban a Kompetencia alapú óvodai programcsomag JMK programunkba való beillesztésével folyik a gyermekek nevelése, fejlesztése.

A két csoport óvónői:

 • Csaba Jánosné, Dr. Brassányiné Pillmann Julianna
 • Laczkó Magyarné Juhos Erika, Marócsek Terézia

Kérem, kísérjék figyelemmel a faliújságot, ahol rendszeresen információkat kapnak a pályázat eseményeiről, a két csoportban folyó munkáról.

Pintér Éva
óvodavezető

***

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka
a programcsomag használói körében

1. Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a szülők számára?

Biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy

 • a program középpontjában a gyerekük áll;
 • a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyereke(i)k számára;
 • a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához;
 • gyermekük komplex képességei fejleszthetők;
 • figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait;
 • értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek;
 • gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is;
 • a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van;
 • gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár;
 • a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének;
 • a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is.

 

2. Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a fenntartó számára?

A fenntartó bizonyságot nyerhet a felől, hogy

 • az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei közé tartozik;
 • biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai ingyenes továbbképzése;
 • az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül;
 • a fenntartása alatt működő óvoda alap- és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja;
 • a programcsomag alkalmazása plusz anyagi terhet nem jelent számára;
 • az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt;
 • az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi;
 • vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma.

 

3. Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata az óvodapedagógusok számára?

Lehetőséget a

 • gyerekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére;
 • az óvoda-iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére;
 • saját kompetens személyiséggé válási folyamatának a megsegítéséhez;
 • holisztikus látásmód kialakítására, fejlesztésére;
 • kulturális identitás megtartására;
 • a szakmai elismerésre;
 • az ön-és továbbképzésre;
 • pedagógiai-, módszertani szabadság megélésére;
 • programcsomag alkalmazása során megélt pedagógiai jellegű tapasztalatok kicserélésére;
 • pedagógiai innovációban való részvételre;
 • programcsomag fejlesztésében való részvételre a program tesztelése, véleményezése, értékelése kapcsán;
 • programcsomagban rejlő élmények szerzésére és megélésére;
 • kiégés szindrómájának elkerülésére.

 

Kecskemét, 2006. április 03.

 

Labáth Ferencné