Get Adobe Flash player

 Újpesten a városrekonstrukció 1975-ben kezdődött, ami a vidékies városkép, a földszintes házak eltörlésével, lakótelepek, panellakások ezreinek építésével járt. Az új, összkomfortos, a korabeli körülményekhez képest várva-várt lakásokba jórészt fiatal házasok, kisgyermekesek költöztek. Mivel a régi, korszerűtlen épületben működő óvodák is lebontásra kerültek, újak, a kor szabványainak megfelelőek építésére került sor.

Így nyílt meg óvodánk 1978-ban, a Nyár u. 6.sz Napköziotthonos Óvoda. Eredetileg nyolc csoportra tervezték, de a jelentős igény miatt szükségférőhelyet alakított ki a fenntartó, tornateremben 1 csoport, és nem sokkal később a mai Kassai utca egyik lakóházának földszintes lakásaiban négy csoport számára, összesen 340-350 kisgyermeknek. Az óvodavezető Schlossinger Edéné számára az előző kis óvoda után komoly kihívást jelentett a több, mint 300 szülő, a 40 dolgozó gondjain kívül az óvoda napi működtetése. A magas csoportlétszámokban - 36-38 fő - az Óvoda Nevelés Programja szerint, országosan előírt, ismeretcentrikus nevelés folyt, kötelező foglalkozási formában, kevés lehetőséget adva a gyermekek egyéni fejlesztésére.

1981-ben Berey Máriát (Riát) nevezte ki az IV. Kerületi Tanács óvodánk élére. Ő a nagylétszámmal működő óvoda eredményes működését a nevelőtestület összekovácsolásában, annak együttműködésében látta. Egymást megismerő módszertani munkaközösségeket, munkaidőn kívüli programokat szervezett a túlnyomóan fiatal, pályakezdő óvónők számára.

1985-től Dr. Pintér Attilánét, (Katit) az óvoda addigi helyettesét nevezték ki vezetőnek,(majd 1994-ben az Önkormányzat újra, sikeres pályázat után), mivel Berey Mária egy új óvoda élére került. Ekkoriban szakmai berkekben már javában folyt az Óvodai nevelési program átdolgozása, gyermekközpontúbbá tétele, s ezzel egyidőben a szakemberek ilyen irányú felkészítése. Pintérné vezetővé válása óta azon dolgozott, hogy a "gyermekközpontúság" ne csak szlogen maradjon, hanem élő gyakorlattá váljon. Megvalósításában segítette, hogy 1986-87-ben a fenntartó felszámolta a szükségférőhelyeket, és az óvodai csoportok létszámai is 30 fő alá csökkentek.

Az egyre inkább növekvő intézményen belüli és külső szakmai továbbképzések eredményeként megjelent testületünk igénye a sajátos óvodai arculat megteremtésére. 1989-ben minisztériumi pályázatot nyertünk: "A tanulási zavarok óvodai prevenciójának kidolgozása az ének-zenei nevelés, és a gondozás területén" E téma során kapcsolatba kerültünk Dr. Balogh Katalin egyetemi docens fejlődéslélektani kutatóval, aki akkoriban az Aradi óvodában végezte kutatásait az óvodai nevelés többi területén. Párhuzamosan, tehát 1989-ben Dr. Balogh Katalin és Dr.Pereszlényi Éva (a JMK Óvodai program szerzői) felkérésére kapcsolódott be testületünk a Játék-Mozgás-Kommunikáció óvodai program gyakorlati kipróbálásába, mely 1995-ben zárult. Innovatív munkánkat szaktanárokkal szaktanácsadókkal - többek között Pintér Évával - való rendszeres konzultáció segítette. A kísérlet számos hozadéka közül meghatározó volt indítás előtt az óvónőink egy éven át tartó módszertani, önismereti, kommunikációs felkészítése, a közös értékrend meghatározása, vállalása, a hagyományok óvodaszintű megteremtése.

Így alakult ki óvodánk sajátos arculata, helyi nevelési programja, az egymást - gyermeket, felnőttet egyaránt - elfogadó és tisztelő kulturált beszéd, viselkedés, étkezés, a gyermek egyéni fejlődését segítő pedagógusi attitűd. Számos nyertes pályázat eredményeként korszerű eszközökkel bővítettük mind a csoportok, a tornaszoba, mind a játszóudvar felszereltségét. Országos hírnévre az 1996-tól meghirdetett szakmai bemutató napok kapcsán tett szert más óvodák körében JMK Óvodánk.

2000-ben - és 2005-ben is - Pintér Éva sikeres pályázat útján nyerte el az óvoda vezetését, elődje nyugdíjba ment. A vezetőváltással a szakmai munka nem tört meg, egyre inkább kiteljesedik. Folytatódik az újonnan belépő kollegák mentorálása, felkészítése a JMK program szellemiségére. A csoportszobák évről-évre megújulnak felszerelésben, berendezésben. Saját minőségfejlesztési program kidolgozásán munkálkodunk, minőségirányítási programunk megvalósítása a gyermekek, szüleik, óvodánk dolgozóinak mind teljesebb megelégedésére irányul.

A történeti áttekintést Dr. Pintér Attiláné, az óvoda volt vezetője készítette.